Leiekontrakt

 

- Alle enheter har 2 x husleie i depositum. Vi betaler gebyret for å opprette en sprerret depositum konto i DNB. 

- Leietaker tegner eget/overtar strømabonnement. Det samme gjelder internettabonnement.

- Standard kontrakt etter husleieloven.

- Minimum 12 mnd. kontrakt med mulighet for forlengelse.

- 3 mnd. oppsigelsestid. 

- Husleie betales forskudsvis den 1 - første - hver måned.

 

 

Visning

 

- For å leie hos oss, må du komme på visning. Har du ikke mulighet til å komme selv, kan du be en bekjent du stoler på til å gå på visning for deg. Grunnen til dette er at vi ønsker at leietaker skal se leiligheten før kontrakt signeres.  

 

- Vi verken tar eller sender bilder av bebodde leiligheter.

- For å unngå for mye forstyrrelse hos nåværende leietaker, har vi stort sett alltid fellesvisninger. 

- Dersom det ikke er satt opp tidspunkt for visning, ber vi deg ta kontakt med oss for å avtale.